Mark’s got a FAQ up. Don’t miss the John Podhoretz quote.